Top3: Sasuke destroys the leaf village or sasuke vs deidara episode 123 | Best choice

Author: Sasuko T.