For Dummies: Sasuke destiny or sasuke y sakura | Technical sheet

Author: Sasuko T.